- Nord-Trysil historielag har som formål å verne om den lokale kulturarven, øke og spre kunnskapen om grendas fortid.
 
- Laget setter seg ellers som oppgave å samle og videreformidle alle typer tradisjoner knyttet til liv og virke i og rundt grenda.

- Nord-Trysil historielag har som formål å verne om den lokale kulturarven, øke og spre kunnskapen om grendas fortid.

- Laget setter seg ellers som oppgave å samle og videreformidle alle typer tradisjoner knyttet til liv og virke i og rundt grenda.

Bruarbrækka for 2022 er nå lagt ut for salg.

Bruarbrækka for 2022 er nå lagt ut for salg. Den er til salgs hos Joker Jordet og bensinstasjonen. Hos nærbutikken på Slettås og Mega i bygda. Julepresangen til de som ha "alt" Historielaget vi med dette ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år. Vi vil samtidig takke for deltakelsen på våre arrangementer i året som har gått.

I samarbeid med Einar Holdbak arrangerer historielaget en vandring langs gamle Eltedalsveien.

Oppmøte ved øvre Styggbergsveien 16 juni 2022 kl.1800

Det blir servering av kaffe, brus og stomp ved Syvers(Myra) Det er ca 1,5 km å gåtil Syvers. For de som orker, er det ca 3 km å gå helt opp til Smeiedalen en vei.

Det vil bli mange stopp med informasjon under veis.

Ta med godt fottøy og evenuellt regntøy.

Einar Holdbak har har reparert og vedlikeholt denne veien av egene midler og innsats.

Det er frivillig å betale bompenger denne dagen.

Vel møtt til en hyggelig tur i flotte omgivelser.

Styret

                                               ÅRSMØTET 2022

                      ÅRSMØTET AVHOLDES I jORDET SAMFUNNSHUS DEN 23 MARS KL 1800

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle frasigelser av verv bes gitt til valgkomiteen v/ Ida Marie Enemo innen 16 mars.

I forbindelse med møtet vil Egil Enemo fra Blankloken boklag orientere om den nye grendeboka for Jordet. Hvis det er noe du lurer på ang. boka kan du få svar her.

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret.

                                               ÅRSMØTET 2022

                      ÅRSMØTET AVHOLDES I jORDET SAMFUNNSHUS DEN 23 MARS KL 1800

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle frasigelser av verv bes gitt til valgkomiteen v/ Ida Marie Enemo innen 16 mars.

I forbindelse med møtet vil Egil Enemo fra Blankloken boklag orientere om den nye grendeboka for Jordet. Hvis det er noe du lurer på ang. boka kan du få svar her.

Enkel servering.

Vel møtt!

Styret.

Siste nytt

20. nov, 2021

Trykk på tittel her. Eller gå til "Fra Nord-Trysil".

Lørdag 14 august kl. 13 vil historielaget arrangere tur til Kansbekksetra/Løpsetra som ligger øst for Jordet. Setra er bygd ca. 1730

Guide på turen vil være Trygve Øvergård.

Merete Heien vil orientere og vise oss restaureringsarbeidet som er gjort på  sin seter

Det blir gratis bevertning.

På grunn av smal veg og få muligheter for å parkere i området,oppfordre alle til å møte ved plakatsøyla i Jordet kl. 12 for å samkjøre mest mulig. Ellers er det innkjøring via Bittermarkvegen etter bommen. Ta med noe å sitte på.  Vel møtt !

Styret

TUR TIL KANSBEKKSETRA/LØPSETRA

Et forsinket årsmøte ble avviklet i Jordet samfunnshus den 17 juni. 14 medlemmer var tilstede.

Før årsmøtet orienterte Ellen Fauske fra ANNO om innsamling og registrering av bildematrialet som historielagene hadde samlet inn.

Bildematrielet var av gjerder, grinder skigarder og skyveleer som finnes/har vært brukt i Trysil.

På bakgrunn av dette skal det bygges kopier av bildefunnene på bygdetunet, mest mulig tilpasset bygningene og tidsepoken der de hører hjemme. Det vil også bli beplantning av nyttevekster som var i bruk i Trysil innenfor disse skigardene/gjerdene. Dette er ment å være i regi av hagelaget. Det er historielagene som på dugnad skal stå for bygging av disse gjerdene og skigardene.

Etter orienteringen fra Ellen Fauske var det ordinært årsmøte,der årsberetning og regnskap ble godkjent.

Det er også avgjort at det blir tur med historielaget til Løpsetra den 14 august. Dette kommer vi tilbake til.

Siste punkt på dagsordenen var valg. Finner Einar Graff ønsket å fratre styret etter mange år. Som hans etterfølger som styremedlem ble valgt Rune Jota. Vi takker Finn Einar for innsatsen,og ønsker Rune velkommen inn i styret.

Et forsinket årsmøte ble avviklet i Jordet samfunnshus den 17 juni. 14 medlemmer var tilstede.

Før årsmøtet orienterte Ellen Fauske fra ANNO om innsamling og registrering av bildematrialet som historielagene hadde samlet inn.

Bildematrielet var av gjerder, grinder skigarder og skyveleer som finnes/har vært brukt i Trysil.

På bakgrunn av dette skal det bygges kopier av bildefunnene på bygdetunet, mest mulig tilpasset bygningene og tidsepoken der de hører hjemme. Det vil også bli beplantning av nyttevekster som var i bruk i Trysil innenfor disse skigardene/gjerdene. Dette er ment å være i regi av hagelaget. Det er historielagene som på dugnad skal stå for bygging av disse gjerdene og skigardene.

Etter orienteringen fra Ellen Fauske var det ordinært årsmøte,der årsberetning og regnskap ble godkjent.

Det er også avgjort at det blir tur med historielaget til Løpsetra den 14 august. Dette kommer vi tilbake til.

Siste punkt på dagsordenen var valg. Finner Einar Graff ønsket å fratre styret etter mange år. Som hans etterfølger som styremedlem ble valgt Rune Jota. Vi takker Finn Einar for innsatsen,og ønsker Rune velkommen inn i styret.

Hei og godt nytt år til dere alle, Håper dere har hatt en fin jul, og kost dere med Bruarbrækka i julen.

Det kan se ut som dette året starter slik det gamle sluttet med hensyn til koronaen. Det er derfor usikkert om vi kan avholde noe årsmøte før utgangen av februar slik det står i vedtektene.

Vi vil minne om gjerdeprosjektet som historielagene har i samarbeid med ANNO. Der er vi i gang med innsamling av bildematriale. Vi har ikke mottatt noe fra Nord- Trysil enda. Minner om at hvis dere har bilder der gamle gjerder,grinder eller le er med på bildet, vil vi gjerne se dem. Scann eller kopier bilder og send dem til bratebak@hotmail,com Bildene skal brukes til å finne ut av gamle gjerdeskikker i Trysil. Kopier av disse gjerdene skal settes opp på bygdetunet.

Hei og godt nytt år til dere alle, Håper dere har hatt en fin jul, og kost dere med Bruarbrækka i julen.

Det kan se ut som dette året starter slik det gamle sluttet med hensyn til koronaen. Det er derfor usikkert om vi kan avholde noe årsmøte før utgangen av februar slik det står i vedtektene.

Vi vil minne om gjerdeprosjektet som historielagene har i samarbeid med ANNO. Der er vi i gang med innsamling av bildematriale. Vi har ikke mottatt noe fra Nord- Trysil enda. Minner om at hvis dere har bilder der gamle gjerder,grinder eller le er med på bildet, vil vi gjerne se dem. Scann eller kopier bilder og send dem til bratebak@hotmail,com Bildene skal brukes til å finne ut av gamle gjerdeskikker i Trysil. Kopier av disse gjerdene skal settes opp på bygdetunet.

Bruarbrækka 2020 er i salg hos Joker og bensinstasjonen i Jordet,samt Mega Trysil og Nærbutikken på Slettås. Årets utgave koster kr. 200.-

Bruarbrækka 2020 er i salg hos Joker og bensinstasjonen i Jordet,samt Mega Trysil og Nærbutikken på Slettås. Årets utgave koster kr. 200.-

Dessverre ble det ingen utflukt i historielagets regi i år. Det så lyst ut på forsommeren til at vi kunne få til noe ut på høsten. Men så har koronaen blusset opp igjen, Vi finner det derfor ikke forsvarlig å arrangere noe i høst, da det også er strenge regler for servering. Men Bruarbrækka er i rute, Vi tror den blir svært lesverdig. Også i år blir det over 100 sider. Vi regner med at den er klar for salg i slutten av november. Hold av denne til årets julegave

Denne gangen også i farger, Ellers ser vi at Varlia allerede har endret navn på Norgeskart .no Vi har også sagt oss villig til å være med på et samarbeid med de andre historielagene om innsamling av data om gamle skigarder i Trysil. Vi har også sendt en søknad om plass til oppsetting av en minnestein som har innskripsjonen 1803, som ble funnet i en stikkrenne på Eltosåsen. Vi har ikke fått noe svar fra Innlandet fylke enda.

1. jul, 2019

Kjeldmokoia

Se omtale under fanen Fra Nord-Trysil

Desverre har det sneket seg inn en feil på giroblanketten for innbetaling av kontingent.

Det står medlemskap for 2 eller flere medlemmer skal betale kr,250.- Det riktige skal være for 3 eller flere skal betale kr. 250.-

Vi beklager dette,og de som har betalt for mye skal få dette refundert.

Nyeste kommentarer

04.01 | 11:05

Bruarbrækka 2020 er blitt veldig bra! Mange gode artikler og flotte bilder!

23.08 | 15:21

Vedmodig, i den ene bygningen ble faren min føst i 1916, og i den andre ble begravelsen holdt.

08.07 | 14:58

Har besøkt "Hatten" en gang. Fin tur.

05.01 | 18:35

Jeg er glad for at noen holder liv i historien 😃

Del denne siden

Per H.

Våren 2019

Da er våren i anmars,og vi planlegger aktivitetene utover sommerhalvåret. Det som er klart er at det blir en vandring i Eltedalen. Dato er ikke bestemt enda,

Ellers står vi foran årets utsendelse av medlemskontingenten. Den er som før kr. 100.- familiemedlemskap for 3 personer eller mer; kr.250.- husk å registrere alle navn som skal med.

For de som ikke vil vente til giroen dumper ned i postkassa, kan kontingenten betales i nettbanken til følgende adrese: Nord-Trysil Historielag v/ Jorunn Graff Bjørnersen Kontonr, 6167.05.21809

Fra bokbadet i samfunnshuset 2018 Foto: Marit Beate Andersen

Bruarbrekka for 2018 er i salg hos Joker i Jordet og hos COOP-MEGA i bygda. Prs kr. 150.-
Forsidebilde: dronefoto av Egil Enemo

Bruarbrekka for 2018 er i salg hos Joker i Jordet og hos COOP-MEGA i bygda. Prs kr. 150.-
Forsidebilde: dronefoto av Egil Enemo

Lysverket i Eltedalen

Turbinen og det store svinghjulet er fortsatt på plass. Rørgata kom inn på baksiden av turbinen

Turbinen og det store svinghjulet er fortsatt på plass. Rørgata kom inn på baksiden av turbinen

Det var brødrene Pauli og Kaare Nordgaard som fikk ideen om å skaffe elektrisk kraft til Eltedalen. Anlegget ble lagt ved Eltåa litt nord for Fossum. Tilførselskanal fra Åa, demning,rørgate og selve kraftstasjonen med teknisk utstyr sto ferdig til å tas i bruk i 1944. Da var også lyslinjer til grenda bygd ferdig. Anlegget leverte 16 KW og 2 ganger 230 volt likestrøm. Kaare Nordgaard bygde om anlegget til vekselstrøm i 1955. Lysverket ble nedlagt ca. 1960, da Sagnfossen overtok strømleveransen til Eltedalen.

Det finnes fortsatt spor etter kraftstasjonen, men tidens tann er i ferd med å utslette disse. Selve maskinhallen var bygd i betong, men selv den er i ferd med å rase sammen. Men sporene etter dammen,og kanalene finnes fortsatt, selv om de er nesten nedgrodd. Rørgata som var bygd i tre er borte.

Det anbefales ikke å gå inn i bygningen, da den er svært falleferdig.

Skalbekkstupet i Eltedalen. En kan gå bak fossen. Merket sti fra ca 2 km nord for bommen.

Skalbekkstupet i Eltedalen. En kan gå bak fossen. Merket sti fra ca 2 km nord for bommen.

Sølv i berget?
Fra gammelt av har det gått sagn om at det skal være ei sølvåre i berget på andre sida av Trysilelva ved Jordet. Særlig på høstkveldene kunne en se det glimtet i metallet, så vi får vel ta en runde opp i Ormåshammeren når vinteren er over. 😉Mvh Egil Enemo

Nordvold

Nordvold er en gammel husmannsplass under søndre Sørby, og ble satt opp av Kristoffer Eriksen Øvergård litt før 1870. Her levde og virket sønnesønnen Karl Nordvold (1892 – 1987) hele sitt liv, med god hjelp av Berntine Holtet. Hun var fra Skogn i Trøndelag, men kom som tjenestejente til det vesle bruket en St. Hansdag rett etter krigen og ble værende der, med ansvar for fjøs og hjem.

Karl Nordvold

Berntine og Karl hadde en periode en ganske stor besetning; sju kuer som måtte håndmjølkes og i tillegg 16 ungdyr på båsen. Verken da eller senere var det innlagt vatn på plassen. Karl ryddet mye ny jord, og er for øvrig godt kjent som Jordets og Trysils store værprofet. Gardsdrifta ble nedlagt i 1966, og bruket har stått ubebodd siden 1987. Kilde: Trysilboka og HA. Foto Egil Enemo og fra HA 1979

Muruåsen nedre

(eller Muruåsen søre som plassen også kalles) på Slettås ligger i dag øde og forlatt. Det vesle bruket ble bygd av Helge Pellesen Muruåsen og kona Pernille Olsen rundt 1858-60. Da Helge døde i 1912, ble bruket overtatt av sønnen Ole. Etter han fulgte hans sønn Harald. Gardsdrifta opphørte i 1975, og plassen ble fraflyttet i 1989. Foto Egil Enemo. Kilde: Trysilbøkene. Mvh Egil Enemo

Muruåsen nordre

Plassen ble bygd av Jon Jensen Silleriset omkring 1860. Han hadde visst kjempekrefter som det har gått frasagn om i ettertida. Ingen av barna ville overta plassen da han døde i 1872, og den ble da overtatt av Ole Henriksen Korphullet. Han brøt jord og utvidet innmarka, bygde opp igjen alle husene på nytt. Han hogg og drog alene – på en skikjelke – alt bygningstømmer, og tømret, muret og snekret alt selv. Han var gift med Marie Knutsdatter fra nedre Tenåsen. Ekteskapet var barnløst, og i 1912 flyttet de til Nyborg. Helge Helgesen fra Muruåsen overtok bruket, og etter at han døde i 1924 fortsatte enka, en sønn og ei datter drifta. Plassen har stått ubebodd fra våren 1987. Kilde: Trysil bygdebok. Foto av undertegnede. Mvh Egil Enemo

Sven H. Moen orienterer om Halvorsen - bygningen og dens plass i Jordetsgrenda.

Det ble en vellykket åpen dag på Villa Wessel (Nyjordet, Halvorsen) søndag den 13. august. Rundt 130 møtte fram, og lyttet interessert til Sven H. Moen og Bianca og Børre Wessels orienteringer om bygningens plass i Jordetsgrenda, dens historie og framtidsplaner.

Bianca og Børre Wessel orienterer om gjort og ugjort på Halvorsen.


Takk til alle som møtte fram!

Mvh Egil Enemo
Leder

Fra Jordet

Nyjordet (Halvorsen) til venstre, skimter Flatsetra i bakgrunnen, til høgre Kongsbakken med Audens (Syvers) og Amunds foran.

Har drøftet fotoet med Sven H. Moen og vi kom fram til følgende:

Fotoet må være fra før/rundt 1910. Det ser ut som dagens hovedveg inn til Jordet over brua ved Halvorsen ikke er bygd. Brua kom ca. 1910-12 da vegen fra Jordet ble lagt på østsida av Elta nedover til Øien (dvs mot Trysil).

Vegen midt i bildet er den gamle hovedvegen fra 1878 som gikk/går oppover mot Flatsetra, over Dambrua og mot Slettås. Den gikk noenlunde parallelt med dagens veg i Øien, men svingte over Elta på ei bru (som ble tatt av flom i 1916) ved Strandmo (der jeg bor), gikk på østsida av Elta, men vest for Nyvålen og Nydal opp til Vålen og så inn i Jordet.

På Flatsetra ser vi østveggen på et hus (revet før 1920?). Ovenfor Audens står Lindstuggua (tett inntil Kongsbakken). Den er revet. Det samme er begge husa på Amunds (revet ca.1918), og erstattet med dagens hovedbygning. Mvh Egil Enemo

Det første hus i Eltedalen.

Loftstugua fra Søgarden i Eltedalen står nå på Trysil bygdetun. Etter en inskripsjon over døra er «denne stue det første hus som ble bygget i Eltedalen, og som ble foretaget av Halvor Knudsen i Aaret 1723». Mye tyder på at bygningen fikk sin nåværende utforming med svalgangen i 1834, og at det var Skul-Per som stod for dette arbeidet. Bygningen trenger nå vedlikehold, og vil etter det jeg har sett av avisoppslag bli prioritert med det første. Fotoet er tatt av O. Ragde og utgitt av Trysil bygdetun. Se mer om bygningen i Trysilboka 2, s. 780.

Det første hus i Eltedalen.

Loftstugua fra Søgarden i Eltedalen står nå på Trysil bygdetun. Etter en inskripsjon over døra er «denne stue det første hus som ble bygget i Eltedalen, og som ble foretaget av Halvor Knudsen i Aaret 1723». Mye tyder på at bygningen fikk sin nåværende utforming med svalgangen i 1834, og at det var Skul-Per som stod for dette arbeidet. Bygningen trenger nå vedlikehold, og vil etter det jeg har sett av avisoppslag bli prioritert med det første. Fotoet er tatt av O. Ragde og utgitt av Trysil bygdetun. Se mer om bygningen i Trysilboka 2, s. 780.

To sentrale bygg i Jordet. Skogkatedralen (Nordre Trysil kirke) fra 2000 og Nyjordet (Halvorsen) fra 1898. Foto Egil Enemo 02032017.

To sentrale bygg i Jordet. Skogkatedralen (Nordre Trysil kirke) fra 2000 og Nyjordet (Halvorsen) fra 1898. Foto Egil Enemo 02032017.

Kalkbruket i Jordet

Nå er det ryddet rundt den gamle kalkovnen i Kalkbruket rett sør for Jordet. Ovnen er ganske utrast og ødelagt, men sporene er nå tydelige. Den var kanskje ikke så stor som de som ennå står på Helgøya (se bildet til høyre), men kan vel ha hatt samme form. Det var svensken Carl Moberg fra Rørbeksnes, som startet opp i Jordet, trolig i 1885, og han holdt på til rundt 1893. Bruket ble likevel holdt i drift fram til i slutten av 1890-åra.

Kalkovn på Helgøya

Nordre Trysil kirke sett fra Ormåshammeren. Foto Egil Enemo 08-07.2016

Nordre Trysil kirke sett fra Ormåshammeren. Foto Egil Enemo 08-07.2016

Gravhaugen i Eltdalsfjella ble oppdaget midt på 1960-tallet, og ved utgravningen fant en rester etter bein fra et menneske og en hund, samt flere våpen og bjørneklør. Gravhaugen er datert til ca. 600 år e. Kr. (merovingertid), og ligger tett ved et gammelt veifar som er knyttet til et veinett mot Rendalen. Eltdalsfjella skal ha vært et av Trysils beste jaktområder i gammel tid, og her fikk nok jegeren sitt siste kvilested sammen med sin trofaste firbente følgesvenn. Her hadde de fritt og vidt utsyn over sitt jaktområde.

1400 år gammel jegergrav i Eltdalsfjella

Gravhaugen i Eltdalsfjella ble oppdaget midt på 1960-tallet, og ved utgravningen fant en rester etter bein fra et menneske og en hund, samt flere våpen og bjørneklør. Gravhaugen er datert til ca. 600 år e. Kr. (merovingertid), og ligger tett ved et gammelt veifar som er knyttet til et veinett mot Rendalen. Eltdalsfjella skal ha vært et av Trysils beste jaktområder i gammel tid, og her fikk nok jegeren sitt siste kvilested sammen med sin trofaste firbente følgesvenn. Her hadde de fritt og vidt utsyn over sitt jaktområde.

Her finner du hvilke aktiviteter historielaget har planlagt i 2016.

Klikk på overskrifta så kommer du på rett side!

Her samles bilder som skildrer landskap, liv og virke fra både eldre og nyere tid. Det er viktig å huske på at dagen i går allerede er historie i dag. Det er viktig å dokumentere samtida.

Her kan du finne lenker til mye interessant litteratur om Nord-Trysil.

Postkort fra ca 1910-1912. Brua over Eltåa ved Halvorsen.

Postkort fra ca 1910-1912. Brua over Eltåa ved Halvorsen.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.