Styret i Nord-Trysil historielag fra 26.02.2018 består av:

Per Helge Bråtebæk, leder

Jorunn Graff Bjørnersen, kasserer

Trygve Øvergård, sekretær

Ingunn Heien Solberg

Finn Einar Graff

Revisorer:

Lillemor Sjøli og Grete Myrvang.

Valgkomite:

Gunn Marit Stengrundet og Unni T. Nordli