Foto tatt fra Kongsbakken mot Eltåa, Flatsetra og gamleskolen (der barnehagen nå ligger).