"Hatten, seet vestenfra veien Jordet-Rena i Trysil præstegaardsskog". Foto: Ukjent. Kilde Nasjonalbiblioteket